Laatste nieuws

20 januari 2018

Traditioneel: een goed begin van het jaar!

Op vrijdag 19 januari werd in Amicitia de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Het begon met een informele start in het café, waar een aantal heerlijke gerechtjes werden geserveerd. Daarna aan tafel werd na de traditionele speech van voorzitter Arjen Prins en wethouder Jan Vente het diner voortgezet. Een goed en gezellig begin van 2018!


15 december 2017

Voedselbank IJssel en Lek rekent op uw steun!

Deze voedselbank is in juni 2017 opgericht op verzoek van Voedselbank Nederland en de gemeente Krimpenerwaard. Dit n.a.v. het royement op van voedselbank Krimpenerwaard. Zij hebben heel hard geld nodig om de exploitatiekosten te betalen. Daarom hebben ze ons verzocht om hun oproep om hen in 2018 te ondersteunen ten behoeve van hun exploitatie, bij de leden van de OKN onder de aandacht te brengen.

Er zijn vele mogelijkheden (reklame uiting op de bus, genoemd bij persbijeenkomsten en uitingen of andere ideeën) en natuurlijk worden alle sponsoren vermeld op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Tak van de Stichting Voedselbank IJssel en Lek Tel. 0182-351146

 


10 november 2017 

Ledenvergadering in Cultuurhuis

Op 9 november jl. werd de 2e ledenvergadering van de OKN gehouden in het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek.
Naast de begroting en het beleidsplan voor 2018 stond ook een bestuursverkiezing op het programma i.v.m. het aftreden van Bert de Bever van Stinis.
Ronald van der Wal stelde zich voor aan de vergadering, die akkoord ging met zijn benoeming.
Na de vergadering nam Ruud Karsdorp van St.Bedrijfsadvies ons mee naar de wereld van Arbo en Milieu wetgeving.
Klik hier voor zijn presentatie:

2017 OKN 09112017

 


 

6 november 2017 

 

Uitnodiging Waardborrel 2017

Op weg naar 2020

Meldt u nu aan voor de zevende editie van de Waardborrel.
Met meer dan 380 bezoekers in 2016 voorziet de Waardborrel nog steeds in een behoefte van ondernemers om bestaande en nieuwe relaties te ontmoeten.

Het thema van deze Waardborrel is ‘Op weg naar 2020’.
Rob Mollien geeft praktische en toepasbare tips en tools om uw doelstellingen sneller te behalen.
De regie van de avond ligt wederom in handen van Jan Dirk Stouten.

Uitnodiging Waardborrel 2017

Klik hier voor het volledige programma


10 oktober 2017 

Uitnodiging Waardzaam Symposium
Krimpenerwaard Energiek

Duurzaam doen, dat is het motto van WaardZaam! Een krachtig netwerk voor bedrijven die stappen zetten richting klimaatneutraal werken of al klimaatneutraal opereren en hun kennis delen om andere ondernemers versneld op weg te helpen. Een verzamelplaats voor initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid. Uit de praktijk en direct implementeerbaar, ‘win win’-situaties verzekerd.

Wanneer: 2 november 2017
Tijdstip : 15.00 – 20.00 uur
Locatie: C.S.G.  Willem de Zwijger te Schoonhoven, Kamerlingh Onnedreef 4
Kosten: € 65

 

 


15 september 2017

Factory Outlet van de baan!

Na veel bezwaarschriften, de website www.homzoetermeer.nl, lobby, inspreekacties, expertmeeting, bijeenkomst Provinciehuis, gesprekken met bestuurders cq. wethouders te Zoetermeer, van ondernemersvertegenwoordigingen en ondernemers, brancheorganisaties, overheden, regio’s viel definitief het doek voor de HOM. Na alle bezwaren en moties en amendementen werd het voor de projectontwikkelaar een te complex dossier met teveel verplichtingen waarop door die projectontwikkelaar de stekker werd getrokken. Om een opvolging te voorkomen door een nieuwe projectontwikkelaar en een einde te maken aan de dreiging van een HOM werd gisteravond door wederom belangenbehartigers ingezet op een definitief eind aan het voornemen tot een Outlet. Gisteravond 5 voor twaalf viel het doek. Een verstandige keuze van de raad van Zoetermeer en beloning voor een tomeloze inzet van velen die zich hebben verzet tegen de HOM!

 


18 april 2017

Interessante lezing tijdens Ledenvergadering

Centrale thema tijdens de ledenvergadering was de toekomst van de OKN. Met de aanwezige leden werd gediscussieerd welke kant het op moet gaan om zo slagvaardig mogelijk te blijven. Er waren vele onderwerpen en visies die de betrokken leden naar voren brachten. Het bestuur neemt deze mee en komt binnenkort met een visie voor de toekomst, die uiteraard weer met de leden zal worden besproken. Ook werd aangegeven dat Edward Struijk zijn bestuursfunctie neerlegt. Daardoor is er nog een vacature voor met name de kern Krimpen aan de Lek. Gegadigden kunnen zich melden bij een van de overige bestuursleden.

Daarna volgde een zeer interessante lezing van advocaat Ies Biemond die de ondernemers meenam in de nieuwe wet op werk en zekerheid.

 

 

IMG_5330 kopie

 


9 februari 2017 

Prof. Riek Bakker in gesprek met ondernemerskringen

Een afvaardiging vanuit de besturen van de ondernemerskringen uit de Krimpenerwaard is op 6 februari jl. bijgepraat door prof. Riek Bakker. Zij praatte de ondernemers bij over de voortgang van de Strategische Visie Krimpenerwaard.

De ondernemers kwamen bijeen in de Stormpolderflat in Krimpen aan den IJssel. Naast het feit dat het goed was om te horen wat er zoal gebeurde was het ook zeer nuttig om met elkaar rond de tafel te zitten. Riek Bakker riep de ondernemers op om vooral goed samen op te trekken en na te denken over de toekomstvisie van de ondernemers in de Krimpenerwaard.


21 januari 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zoals traditie kwamen de leden op vrijdag 20 januari het glas heffen op een goed komend jaar.
Tussen de heerlijk smakende gangen door bracht voorzitter Arjen Prins na een boeiende speech een toast uit.
Onder de aanwezigen waren ook wethouder Blok en burgemeester Cazemier aanwezig van de gemeente Krimpenerwaard, die de aanwezige ondernemers o.a. nog wees op Kom binnen bij bedrijven op 17 maart. Ook gaf hij aan dat de gemeente flexibel en dienstbaar wil zijn en ondernemers de gemeente hierop mogen beoordelen.

Bestuur van de OKN kijkt tevreden terug op deze eerste bijeenkomst van het jaar en wenste ook de leden die niet aanwezig konden zijn een gezond en succesvol 2017!

lees hieronder de speech van voorzitter Arjen Prins

IMG_5271 IMG_5268

Toespraak OKN 2017

Dames en heren,

Ik wil u van harte welkom heten op deze nieuwjaarsbijeenkomst van uw ondernemerskring. Ook Burgemeester Cazemier en wethouder Blok wil ik in het bijzonder welkom heten.

Voor je het weet is er weer een jaar voorbij, en dan moet je altijd even denken wat er ook al weer gebeurt is in dat jaar. 2016 was een jaar waar we naar terugkijken met een gevoel van doorkijken naar de toekomst. Veel processen zijn opgestart waarbij visie en inzicht naar de toekomst centraal staan. Zo is het economisch platform Krimpenerwaard gestart, hebben we binnen de oude Fok een verandering doorgemaakt naar een andere naam en denken we ook daar na over de toekomst.

En natuurlijk moet hier vermeld worden dat er een start is gemaakt met de Visie Krimpenerwaard, waarbij vanuit het rapport van de RABO “de kracht van de Krimpenerwaard” een projectgroep onder leiding van Riek Bakker is gestart met deze Visie.

Verder was 2016 een jaar waarbij we als ondernemerskring weer van alles hebben ondernomen en ondergaan. Denk o.a. aan de aan de vergadering met Wijnproeverij begin dit jaar, de waardborrel en de excursie waarbij we nu hebben geleerd hoe je linnengoed moet wassen, strijken en vouwen. Ook kasteel de Haar hebben we helemaal gezien, waarna we goed gegeten hebben. Overigens moet wel gezegd dat de busreis zowel heen als terug er een was die nog lang herinnert zal blijven.

2016 was ook het jaar waarin onze nieuwe burgemeester Cazemier is geïnstalleerd.

Waarmee B en W inmiddels na Tjerk Bruinsma als waarnemend burgemeester nu haar uiteindelijke samenstelling heeft.

Ja, dan nu door naar 2017, hoe gaat dat jaar er uit zien. Voor ons allen een vraag met een groot vraagteken. Wat gaat in de wereld de invloed worden van de nieuwe president van de verenigde staten, en wat gaat de impact worden voor onze lokale economie en ondernemingen. Ook de gevolgen van de Brexit kunnen hier hun impact gaan hebben, maar ook dat is nu slecht in te schatten.

Wat dat betreft wordt de toekomst best wel ongewis en moet je vaak maar afwachten wat er gaat gebeuren. Dichterbij hebben we ook een aantal zaken die we dit jaar eens goed onder de loep moeten nemen.

Zo moeten we ons afvragen of onze organisatie ongewijzigd de toekomst in kan. Of moeten we het goede van onze vereniging behouden (waarbij Nederlek als bindende factor wordt gezien) en de meer kernoverstijgende zaken via een ander niveau aankaarten. We weten het nu nog niet, wellicht moeten we daar de komende tijd over nadenken. Welke keuzes er ook gemaakt worden; voorop blijft staan dat onze belangen op de beste wijze vertegenwoordigd blijven worden.

Dit is dan ook voor het komende jaar een hele belangrijke opgaaf, ervoor zorgen dat die belangen gehoord worden en meegenomen worden in alle verschillende initiatieven die er zijn. En daarbij denk ik o.a. aan de gemeente Krimperwaard, maar ook Krimpen aan den IJssel, het al eerder genoemde EPK en de Krimpenerwaard visie.

Overigens; als we spreken over de gemeenten en de verschillende platforms is het van belang dat we onze speerpunten steeds weer over het voetlicht brengen zodat we als ondernemers maximaal gebruik kunnen maken van de voordelen van dit gebied en onze ligging.

Midden in de randstad op een steenworp afstand van de grote mainports. De locatie van de Krimpenerwaard is er één uit duizenden en draagt in zich dat ondernemen hier van zichzelf al allerlei voordelen heeft. Wij nutten dat nu nog veel en veel te weinig uit. We zullen dat moeten gaan veranderen en veel meer kansen pakken die er zijn. Overigens moet een bottleneck dan wel worden aangepast. Al 60 jaar is de infrastructuur in onze waard bijna hetzelfde terwijl het verkeer enorm is toegenomen. De infra moet worden aangepast, zeker als we onze kansen willen pakken moet er nu echt eens iets gaan gebeuren. En juist daar gaat het nu niet goed en moeten wij onze bestuurder er op wijzen dat dit echt moet veranderen.

Een andere kans van zichzelf is de mentaliteit van de bewoners van dit gebied. Die is uitstekend, roepen ze in Rotterdam “niet lullen maar poetsen” dan zeggen wij:   schiet toch eens een beetje op joh… Als vanzelf is effectief werken met oog voor alle maatschappelijke zaken hier het motte van de ondernemers. We laten het alleen af en toe iets te weinig zien naar buiten toe. Daar kan nog wel wat verbetering plaats vinden. En we zouden dan wellicht ook wat meer moeten wijzen op het feit dat er nog steeds voldoende ruimte is in onze waard om bedrijvigheid te laten groeien zonder dat dat meteen ten koste gaat van andere waarden.

Een ander belangrijk aspect is de veranderende wereld om ons heen, ik had het al even over Trump, de Brexit, maar verder kun je ook denken aan de verandering in de economie als gevolg van de olieprijs, de energiestructuur, het aanleggen van infrastructuur over land tussen China en Europa enz enz.

De impact van deze zaken is groot en vraagt van ons als bedrijfsleven een snelle en flexibele aanpassing. Dit zou zich ook moeten vertalen in een gemeente die net als ons snel en flexibel kan inspelen op veranderende omstandigheden, soms heb je gewoonweg niet de tijd om lang te wachten en is een kans snel verkeken.

Gekscherend heb ik al eens gememoreerd dat we geen openluchtmuseum mogen worden, nee wij moeten juist mee in de vaart der volkeren. Gebruik maken van onze voordelen en veranderen zoals dat overal in de wereld gebeurt. Onze eigen ontplooiing, maar vooral ook onze verantwoording naar een volgende generatie verplicht ons ertoe dat we doorgaan en niet blijven hangen in een soort van schijnwereld tussen koetjes en boerderijen waar werken en geld verdienen een begrip uit het verleden is geworden.

Nee, voortgaan en gebruik maken van alle moderne middelen moet ook in ons gebied de normaalste zaak van de wereld zijn of worden. Iedereen die van buiten de Krimpenerwaard komt heeft een mening, maar de mening van onze inwoners en bedrijven is wat telt. En daar kunnen we het komend jaar nog wel ons best voor doen om die beter en nadrukkelijker te laten horen. Dit……….zodat de waard haar vorm krijgt waar ze echt mee de toekomst in kan gaan.

Deze opgaaf geven wij onszelf mee voor het komend jaar.

Daarnaast hebben we natuurlijk de gebruikelijke bijeenkomsten, serieuze en leuke uitjes voor het komend jaar op staan en zullen we elkaar ongetwijfeld weer bij allerlei evenementen ontmoeten.

Maar eerst gaan we van vanavond genieten en zullen we proosten op een succesvol en mooi nieuw jaar. Voor onze vereniging, binnen onze kern en binnen onze gemeente.

Een ieder een gezond 2017 gewenst.


 

12 januari 2017

Strategische visie en Economisch Platform Krimpenerwaard bij RTV

klik hier voor de uizending


1 december 2016 

Digitale nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard

Eenvoudig op de hoogte blijven van het gemeentenieuws? Meld u dan via onderstaande link aan voor de digitale nieuwsbrief.

Klik hier om u op te  geven voor de digitale nieuwsbrieven van de gemeente Krimpenerwaard.


8 november 2016 

2e ledenvergadering van de OKN

Dit maal werd de 2e ledenvergadering van het jaar gehouden in het pand van de Rabobank in Krimpen aan den IJssel. Na een zeer interactieve vergadering in de kantine van de bank, werd het gezelschap rondgeleid door dit prachtige kantoor. Uiteraard was er daarna volop tijd om onder het genot van een hapje en drankje uitgebreid met elkaar te praten.

img_6995


 

3 november 2016

2e ledenvergadering van de OKKrimpenerwaard

Afgevaardigden vanuit alle ondernemerskringen waren naar Schoonhoven gekomen om in Belvedere de ontwikkelingen te horen van de federatie in het afgelopen jaar. Namens de gemeente Krimpenerwaard was Burgemeester Roel Cazemier, begeleid door twee beleidsmedewerkers (René Kuzee en Anke van Houtem) naar de vergadering gekomen. Hij vertelde dat hij sinds zijn installatie in april al met veel inwoners van de waard had gesproken. Ook heeft hij al met veel ondernemers en gelieerde instanties aan tafel gezeten en is rechtstreeks aanspreekbaar. Hij gaf aan blij te zijn met het burgerinitiatief van Riek Bakker en sprak de wens uit dat de Algeracorridor in dit plan wordt meegenomen. Een goede ontsluiting van de waard is van groot belang. Aan het einde van de vergadering werd Martijn Spijk bedankt voor zijn inzet in het bestuur van de FOK. Hij heeft m.i.v. december een baan in de Alblasserwaard. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder, die zijn plaats in kan nemen.


 

24 en 31 oktober 2016

Start Participatieproces Strategische Visie Krimpenerwaard

schermafbeelding-2016-10-17-om-23-13-22

De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, nodigen u van harte uit voor de startbijeenkomsten voor de Strategische Visie Krimpenerwaard. Ateliermeester Riek Bakker organiseert op maandagavond 24 oktober (Krimpen aan den IJssel) en maandagavond 31 oktober (Krimpenerwaard) twee bijeenkomsten over het proces rondom de Strategische visie voor de Krimpenerwaard. Riek Bakker zal tijdens de bijeenkomsten ingaan op de inhoudelijke opgaven voor dit gebied en hoe de participatie vorm krijgt.

Riek Bakker roept inwoners en bedrijven op om mee te denken over de Toekomstvisie voor de Krimpenerwaard. Een zestal opgaven staan voor de visie centraal: economie, duurzaamheid, infrastructuur, relatie met het stedelijk gebied, demografie en samenwerking. De visie beslaat een periode van circa 30 jaar. Uitgangspunt is dat deelnemers in een vijftal bijeenkomsten altijd de laatste stand van zaken horen. Bent u geïnteresseerd en wilt u een bijdrage leveren aan deze visie? Tijdens de startbijeenkomsten kunt u zich aanmelden voor dit participatieproces.

Op maandagavond 24 oktober vindt de bijeenkomst plaats in de Raadzaal van het raadhuis in Krimpen aan den IJssel. Adres: Raadhuisplein 2.
Op maandag 31 oktober vindt de bijeenkomst plaats in het Zilvermuseum in Schoonhoven. Adres: Kazerneplein 4.
Belangstellenden zijn op beide avonden welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur.
Aanmelden bijeenkomsten
De organisatie stelt het op prijs als u zich van te voren aanmeldt voor de startbijeenkomsten. Geeft u daarbij aan welke van de twee avonden u wilt bijwonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@visiekrimpenerwaard.nl.


27 oktober 2016

Businessbeurs ‘Krimpen Onderneemt’

Op 27 oktober aanstaande organiseert de ondernemerskring Krimpen aan den IJssel een businessbeurs. “Krimpen Onderneemt”
Graag nodigen wij jullie en jullie leden uit om deze beurs te komen bezoeken.

Henk Jan Collignon, voorzitter Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel

schermafbeelding-2016-10-21-om-13-44-47


22 september 2016 

Excursie OKN naar Haarzuijlens

20160922_170855

Dit jaar vertrokken de leden van de OKN naar Wasserij Van der Kleij in Utrecht, waar enorme hoeveelheden wasgoed van meer dan 157 horecabedrijven worden gewassen, gedroogd, gestreken en gevouwen. De eigenaar en zijn zoon gaven een enthousiaste rondleiding door hun prachtige bedrijf.
Daarna volgde een  korte rit naar kasteel Haarzuijlens om wederom meegenomen te worden door twee bevlogen gidsen door een werkelijk prachtige ambiance.
Daarna volgde een wandeling door het pittoreske dorpje naar het Wapen van Haarzuijlens, waar het diner geserveerd werd. Als laatste door de partybus van Milot weer veilig teruggebracht naar de Krimpenerwaard.


11 mei 2016

Gezellige en smaakvolle ledenvergadering

AW3A9305

Woensdag 11 mei vond de eerste ledenvergadering van dit jaar plaats. Dit keer in het Proeflokaal van wijnhuis Den Boer. Met een prachtig uitzicht over de Lek werd na een korte ledenvergadering een presentatie gehouden over de Ondernemerskring. Dit werd gedaan om de aanwezige potentiële leden nader kennis te laten maken met de vereniging.

Daarna was het tijd om onder het genot van een hapje diverse wijnsoorten te proeven. Het zal u niet verbazen dat de geplande eindtijd van 22.00 uur niet werd gehaald!


2 mei 2016

Fountainheads Wake Up Call

Schermafbeelding 2016-05-03 om 18.38.02

Kom op 18 mei 2016 naar Krimpen aan den IJssel

Het valt niet mee om ondernemer te zijn in deze tijd waar de invloed van technologie, internet en mobiel op businessconcepten geweldig groot is. Een tijd waarin mens, maatschappij en businessmodellen in een hoog tempo veranderen. Veranderende markten vragen om nieuwe inzichten. De Fountainheads Wake Up is bedoeld om de ogen van ondernemers te openen, ze te verwonderen en te verrassen.

Dit bereiken we door in een sneltreinvaart een altijd actueel overzicht te geven over uiteenlopende trends en bewegingen; Waarom is innoveren belangrijk? Hoe pakt u innovatie aan? Wat zijn de nieuwe trends? Wat zijn de kansen van de open-source beweging? Wat is de toekomst van de deel-economie?Fountainheads Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman zijn zelf ook ondernemer en verkennen daarnaast alle relevante trends en vertalen dit naar businesskansen. Hun Wake-Up Call is de brandstof voor nieuwe ondernemersenergie.

Laat u inspireren door hun Wake Up Call en kom woensdag 18 mei naar het Krimpenerwaard College, Groene Wetering 1. Aanmelden kan t/m vrijdag 13 mei door de aanmeldknop te gebruiken of door een mail te sturen naar info@okkrimpen.nl


28 april 2016

E-Zine Kringen 2 2016

Digitale nieuwsbrief

Met genoegen presenteren wij de tweede editie van Kringen 2016!

Hierin staan allerlei artikelen die gericht zijn op de accountmanagers bedrijven en medewerkers EZ, maar ook interessant voor besturen van Ondernemersvereningingen, bestuurders, park -en citymanagers etc.

In deze editie onder andere de volgende onderwerpen;
*Vakdag Parkmanagement
*Haal meer uit uw ondernemersfonds
*Zonne energie is winst
*Ondernemers Deventer

Klik hier voor de digitale versie van Kringen 2 2016.


20 april 2016

Donatiedag Roprarun

Schermafbeelding 2016-05-03 om 18.18.42

 

 

 


12 april 2016

Open dag bij Broere Lekkerkerk

Op zaterdag 14 mei kunt u het nieuwe bedrijfspand van Broere Lekkerkerk bezoeken.

Schermafbeelding 2016-04-12 om 16.14.37


12 april 2016

St. Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies nieuwsalert april

Kritische senaat neemt Omgevingswet aan
De Eerste Kamer heeft de Omgevingswet aangenomen, zij het met de nodige kanttekeningen en zorgen. Er is nog maar heel weinig bekend over de ICT die de uitvoering mogelijk moet maken. Het wordt de grootste ICT-operatie ooit voor het Rijk, en dat voorspelt niet veel goeds, zo werd in de senaat…
Nieuwe regels voor branddoorslag en -overslag (NEN 6068)
NEN heeft de gewijzigde norm 6068 voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten gepubliceerd. Deze standaard is in het Bouwbesluit aangewezen om de uitbreiding van brand in gebouwen te beperken. In de NEN 6068 is een methode toegevoegd voor de berekeing…

 


4 april 2016

Installatie nieuwe burgemeester Roel Cazemier

IMG_4580

Bijna het gehele bestuur van de OKN was afgelopen maandag in het gemeentekantoor in Lekkerkerk om de installatie bij te wonen van de burgemeester van de Krimpenerwaard door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer drs.J. (Jaap) Smit. Na het officiële gedeelte vond een feestelijk receptie plaats, waarbij de burgemeester en zijn echtgenote werden gefeliciteerd en er afscheid genomen werd van waarnemend burgemeester mr.T.P.J. (Tjerk) Bruinsma. Het bestuur kijkt uit naar een vruchtbaar overleg met de nieuwe voorzitter van het college van B&W.


 

29 maart 2016

Bijeenkomst over duurzaam ondernemen

sustainable-responsible-ethical-investments

Beste collega-ondernemer in de Krimpener- en Lopikerwaard,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een gevleugelde uitspraak of een ver-van-ons-bed-show? Op donderdag 21 april organiseert Ondernemerskring Schoonhoven (OKS) een bijeenkomst waarin dit thema centraal staat.

In de Krimpener- en Lopikerwaard bestaan succesvolle duurzaamheidsinitiatieven waarin grote wereldproblematiek in het klein wordt aangepakt. Initiatieven op gebied van people, planet en profit.
We willen de ondernemers achter deze initiatieven podium geven tijdens de themabijeenkomst.

De OKS nodigt je van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Wellicht ben je in het verleden vaker naar een van onze bijeenkomsten geweest of wordt het tijd voor een eerste keer.
In de bijlage staat de volledige uitnodiging. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 april via de volgende link:  https://goo.gl/forms/9LHdQzBRNB

Het bestuur van de Ondernemerskring Schoonhoven en hoofdsponsor Rabobank ontmoeten je graag! 

Vragen? Mail naar info@ondernemerskringschoonhoven.nl.

 


25 maart 2016 

Open dag bij Arie en Petra Kok

Schermafbeelding 2016-03-31 om 19.22.16

Op zaterdag 2 april is het feest bij Arie en Petra. Hun 3e pand aan de Mercurius in Krimpen aan de Lek wordt dan officieel geopend. Kijk op de site www.ariekokpartyverhuur.nl voor het volledige programma en activiteiten.

Klik hier voor de uitnodiging met meer info


 19 maart 2016

Uitnodiging voor vrouwelijke ondernemers

Schermafbeelding 2016-03-31 om 22.45.49

17 april komen we voor het eerst samen als Beauty & Brains Krimpenerwaard. Velen van jullie gaven aan dat het leuk is om activiteit te doen en daarom hebben we voor een bijzondere invulling gekozen: een Krav Maga workshop. Deze vorm van zelfverdediging is (ook) heel geschikt voor vrouwen. Want, hoe ga jij om met iemand te dicht in je comfortzone komt of je je lastigvalt in je werk, of aanvalt terwijl je staat te pinnen?

Wat: Beauty & Brains organiseert een workshop Krav Maga i.s.m. Reda Azim en Moniek Massar van Victory Sports. Je leert in een middag de fijne kneepjes van zelfverdediging in alledaagse situaties. De les is aangepast aan de persoonlijke behoefte van ons als cursisten. Voor en na de workshop is er alle ruimte om tijdens een hapje en een drankje te netwerken.

Stichting Beauty & Brains Krimpenerwaard
info@beauty-brains.nl www.beauty-brains.nl


 17 maart 2016

Enquête gemeente Krimpen aan den IJssel

Schermafbeelding 2016-03-31 om 23.37.30

Van maandag 25 juli tot en met zondag 31 juli 2016 zijn de hoofdrijbanen op de Algerabrug bij
Krimpen aan den IJssel wegens groot onderhoud in beide richtingen volledig afgesloten. Deze afsluiting
heeft een grote impact op het verkeer en de bereikbaarheid van uw bedrijf of winkel.

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil u als ondernemer ondersteunen in de communicatie naar uw medewerkers, uw klanten en leveranciers. Waar heeft u behoefte aan om uw achterban goed en tijdig te
kunnen informeren? Via deze link kunt u dit kenbaar maken: httpss://nl.surveymonkey.com/r/PN8338Q

Graag ontvangen wij vóór 2 april aanstaande uw reactie.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de gemeente Krimpen aan den IJssel

Met vriendelijke groet,
Peter Verhage

M 06 430 44 797


5 februari 2016

Ontwerp Legger Primaire waterkeringen

Schermafbeelding 2016-03-31 om 23.26.52

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de breedte van het talud i.v.m. de veiligheid verbreedt. De OKN heeft namens haar leden bezwaar aangetekend en in overleg met de Stichting Bedrijfsadvies haar zienswijze over de legger ingediend. Bestaande gebouwen staan nu op een gebied met een dubbele bestemming: bedrijventerrein en waterkering. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstige vergunningaanvragen. Klik hier voor het antwoord van het Hoogheemraadschap op onze zienswijze.

Klik hier voor het antwoord van het Hoogheemraadschap op de zienswijze van de OKN: pagina 1
Klik hier voor het antwoord van het Hoogheemraadschap op de zienswijze van de OKN: pagina 2

Klik hier voor de geldende regels/keur


4 februari 2016

Economisch Platform

logo-gemeente-krimpenerwaard-vierkant

In september 2015 organiseerde de gemeente Krimpenerwaard een nazomerborrel voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Tijdens die bijeenkomst werd teruggekeken op de eerste kennismakingen en spraken we over de samenwerking tussen ondernemers en gemeente door een economisch platform.

Wij zien het platform als een sparring partner voor de gemeente rondom economische aangelegenheden. Dank voor al uw aanmeldingen! Uit uw enthousiaste reacties en aanmeldingen blijkt dit te voorzien in een behoefte. Op 25 november hebben wij als gemeente gesproken met vertegenwoordigers vanuit alle branches om te komen tot een mooie afspiegeling van de verschillende sectoren in de Krimpenerwaard. De volgende mensen zijn daarbij naar voren gekomen. Zij zijn enthousiast om zitting te nemen. Wij zijn heel blij dat zij zich in willen zetten. In een volgende nieuwsbrief meer info over het economisch platform en de namen van de vertegenwoordigers van onderwijs en MKB (daar zijn we nog mee in overleg).

Deelnemers economisch platform

Deelnemers van het economisch platform zijn:
•Retail: Gert Jan de Ruit – Ruit & Co, Lekkerkerk
•Horeca: P. Hoogendoorn – Eetcafe ‘t Centrum, Bergambacht
•Bedrijven groot: Jan Duel – Dekker Transport, Ouderkerk aan den IJssel
•Bedrijven MKB: wordt nog ingevuld
•ZZP’ers: Jacob van Schaik – Branche juridisch, Vlist/Haastrecht
•Agrarisch: Petra de Vos – Agrarisch bedrijf, Krimpen aan de Lek
•Recreatie en toerisme: Michiel van der Schaaf – voorzitter VOC Schoonhoven, Schoonhoven
•Onderwijs – wordt nog ingevuld

Als u niet deelneemt aan het platform wil dat uiteraard niet zeggen dat u niet kan en mag meedenken over het economisch programma! U wordt betrokken bij het vervolg, als er bijvoorbeeld een eerste concept ligt waarin een aantal thema’s deels zijn uitgewerkt. Op deze manier kan iedereen zijn inbreng leveren.

 


10 december 2015 

Uitnodiging Zuid Hollands Landschap

Schermafbeelding 2015-11-03 om 12.09.47


10 juli 2015

In Gesprek met burgemeester en wethouders gemeente Krimpenerwaard

IMG_1195

Op 10 juli jl. VOND Een vervolggesprek Plaats Tussen Het bestuur van de OKN en Het voltallig college van B & W van de gemeente Krimpenerwaard. Bestuur has this Ontmoeting Utrecht met het voltallig college als hiel Positief Ervaren. Informeel contact Maakt DAT ER Korte lijnen are ontmoette de gemeente. Indien Nodig Kan ER SNEL geschakeld Worden, gevolgd deur Een SOMS Snelle en Persoonlijke reactie.


17 april 2015

Kennismakingsgesprek Jan Vente

IMG_1797

Vanmorgen Heeft Een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de wethouder economische- en Sociale Zaken Jan Vente, en beleidsmedewerkers Anke van Houtem en Femke Lameris.
Doel van Het Gesprek was Vanuit de gemeente te inventariseren wat de Ondernemers in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek Bezig Houdt. . Waar Liggen their Problemen en ambities
Onderwerpen sterven kaart aan de orde are Geweest: FOK, organisatie Lokale ondernemersverenigingen, Zeppelin, Revitalisering bedrijventerreinen, de Zaag en Arbeidsparticipatie. In het najaar NEEMT Het bestuur van de OKN Het Initiatief OM Opnieuw Een afspraak te Plannen. Een Initiatief DAT deur de gemeente Gewaardeerd Wordt.