Over de OKN

Doelstelling OKN

De ondernemerskring is opgericht met het doel om de bedrijfsbelangen van de leden te behartigen. Het gaat dan om belangen die te maken hebben met de ligging en plaats van de bedrijven. Hierbij kunt u denken aan veiligheid, beveiliging en bestemmingsplannen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan belangen van bedrijfssociale aard.

Er wordt door de OKN niet alleen gedacht aan individuele bedrijfsbelangen. Onderlinge contact tussen ondernemers vindt de vereniging ook belangrijk. De OKN vindt dat een netwerk positieve invloed kan uitoefenen op de belangen van de leden.

Activiteiten

Het ondernemersjaar kent ieder jaar terugkerende activiteiten. Om goed van start te gaan wordt ieder jaar afgetrapt met een nieuwjaarsreceptie met diner voor de leden en hun partners. Jaarlijks worden er twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd. De eerste in april/mei en de tweede in oktober/november. De laatste vergadering wordt gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij één van de leden. Eén keer per jaar worden de leden van de vereniging getrakteerd op een excursie, die meestal plaats vindt in september. Gedurende het gehele jaar worden de ondernemers geïnformeerd via nieuwsbrieven en de website van de vereniging.

Bestuur 

Het bestuur van de OKN bestaat momenteel uit 6 personen. De voorzitter, secretaris/ penningmeester en drie leden.

Voorzitter
Arjen Prins (Prins Transport, Lekkerkerk)

ambtelijk secretaris
Angelique Pottuit – Latenstein van Voorst

penningmeester/ secretaris
Henri Blokland (Rabobank Krimpenerwaard)

bestuursleden
Ad Scheer (Amicitia, Lekkerkerk)
Wim Peter Klapwijk (Aannemersbedrijf Klapwijk Krimpen, Krimpen aan de Lek)
Bert de Bever (Stinis, Krimpen aan de Lek)
Edward Struijk (Struijk Sloop en Grondwerken BV, Krimpen aan de Lek)

 foto arjen prins       768 (1)       foto ad scheer        foto Wim Peter       foto Bert de Bever        foto Edward Struijk

 

_PVM0158 Henri Blokland